Doa kebaktian tiga salam maria (novena tiga salam maria )

salam maria


Dean farma - surelnews.com - doa 3 salam maria adalah doa bersama dengan bunda maria, yang dilakukan selama 9 hari berturut-turut dalam jam dan waktu yang sama. Doa ini biasanya ditujukan untuk melatih ketekunan, kesabaran, dan ketepatan waktu.

Doa kebaktian tiga salam maria (novena tiga salam maria )


Mulai dengan tanda salib

BAGIAN PERTAMA

Bunda maria perawan yang kuasa bagimu tidak ada sesuatu yang mustahil, karena keluasaan yang di anugerahkan tuhan yang maha kiasa kepadamu, maka dengan sangat aku mohon bantuan mu dalam kesulitan ku.

Janganlah kiranya engkau meninggalkan daku sebab engkau pasti dapat menolong, dalam perkara sulit sekalipun engkau pasti dapat menolong, meski dalam perkara sulit yang tidak ada harapannya sekalipun engkau tetap menjadi penolong.

Baik keluhuran tuhan, kehormatan nama mu maupun keselamatan jiwaku akan bertambah, jika engkau sudi mengabullam permohonan ini.

Oleh karena itu, kalau permohonan ini benar-benar selaras dengan kehendak tuhan yang maha lasih dan maha suci, aku mohon dengan sangat ya bunda yang kuasa dalam permohonan sudilah koranya bunda meneruskan permohonan ini kehadirat putramu yang pasti tak akan menolakmu.

Permohonanku yang besar ini berdasarkan keluasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah bapa kepadamu.
Dan untuk menghormati kekuasaanmu aku berdoa bersama santa metildis yang kau beritahu tentang kebaktian " tiga salam maria " yang sangat besar manfaatnya.

Doa salam maria


Salam maria penuh rahmat tuhan sertamu
Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu yesus
Santa maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, AMIN 》3

SEBUTKAN PERMOHONAN

BAGIAN KE DUA

Perawan susci tahta kebijaksanaan, berkat sabda ilahi telah tinggal didalam dirimu , engkau telah dianugerahi pengetahuan ilahi tak terhingga oleh putramu, karena sebagai makluk paling sempurna engkau telah menerimanya.

Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kuhadapi betapa besar pertolongan yang kuharapkan darimu.

Deangan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaamu aku menyerahlan diri seutuhnya kepadamu, supaya engkau dapat mengatur berkat segala kesanggupan dan kedermawanan budimu, demi kelueuhan tuhan dan keselamatan jiwaku sudilah koranya bunda menolong dengan segala cara yang palimg tepat agar tercapailah maksud ku itu.

Bunda maria bunda kebijaksanaan ilahi, berkenanlah mengabulkan permohonanku yang penting ini , aku mohon ini berdasarkan kebijaksanaanmu yang tiada bandingnya yang dikaruniakan kepadamu oleh sabda ilahi putramu.

Bersama santo antonius dari padua dan santo leonardus dari porto mauritio pewaeta kebaktian tiga salam maria yang rajin, aku berdoa untuk menghormati lebijaksanaanmu yang tiada taranya.

Doa salam maria

Salam maria penuh rahmat tuhan sertamu
Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu yesus
Santa maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, AMIN 》3

SEBUTKAN PERMOHONAN

BAGIAN KETIGA

Bunda maria yang baik dan lembut hati, bunda kerahiman sejati, bunda yang akhir - akhir ini disebut sebagai bunda yang penuh belas kasih, aku datang kepadamu dan mohon dengan sangat sudilah kiranya bunda memperlihatkan belas kasihmu kepadaku.

Aku tahu bahwa aku tidak pantas mendapat karunia itu, sebab kerap kali aku menyedihkan hatimu dengan menghina yesus putramu.

Betapa besar pun kesalahanku aku sangat mwnyesal karena telah melukai hati kudus yesus dan hati kudusmu.

Engkau telah memperkenalkan diri sebagai bunda para pendosa yang bertobat kepada santa brigita , maka ampunilah kiranya segala tidak tahu terima kasihku yang sudah-sudah.

Ingatlah saja akan keluhuran tuhan serta kerahiman dan kebaikan hatimu, yang akan terpancar dengan mengabulkan permohonan ini dengan perantaraanmu.

Bunda perawan yang penuh lebaikan, lembit hati dan manis, belum pernah engkau membiarkan yang datang memohon pertolpnganmu.

Atas kerahiman dan kebaikanmu serta lewat doamu aku berharap dengan sangat anugerah roh kudus.

Dan dengan keluhuran namamu bersama santo alfonsos maria de ligouri rasul kerahimanmu serta guru kebaktian tiga salam maria ini, aku berdoa untuk menghormati kerahiman dan kebaikan hatimu.

Doa salam maria


Salam maria penuh rahmat tuhan sertamu
Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu yesus
Santa maria bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, AMIN 》3

SEBUTKAN PERMOHONAN.
Tutup dengan tanda salib

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url